Tønder Veteran Klub anno 2005

Så vil jeg lige aflægge rapport for 2016 -  hvor der er sket rigtig mange ting.
 
Tilgangen af nye medlemmer har været 28 medlemmer netto, og vi er i dag 575 betalende...

Så vil jeg lige aflægge rapport for 2016 -  hvor der er sket rigtig mange ting.
 
Tilgangen af nye medlemmer har været 28 medlemmer netto, og vi er i dag 575 betalende medlemmer i Tønder Veteran Klub.
 
Der er i år afholdt omkring 65 forskellige arrangementer, så jeg kan lige som sidste år sige, at arrangementsudvalget ikke har ligget på den lade side, og det er måske årsagen til, at vi igen for 2016 kan konstatere, at medlemstallet stadig er stigende, hvor andre klubber har tilbagegang i medlemsantallet.
 
Ikke alle arrangementer har været ligeså godt besøgte, som vi kunne ønske. Så bestyrelsen håber ikke, at vi er nød til at skære ned i aktiviteterne, men jeg vil alligevel nu kort berette lidt af det, der er sket i årets løb her på generalforsamlingen.
 
Året 2016 startede som det plejer, med vores årlige bowling arrangement, deltager antallet var ikke som det plejer, men OK, hyggeligt, sjovt og med afsluttende præmieoverrækkelse og spisning til sidst. Vi håber, der vil komme flere deltagere i indeværende år.
 
Bremen Classic Motorshow i februar, som sædvanlig et tilløbsstykke, hvor der igen i år var en fyldt bus med medlemmer fra Tønder Veteran Klub i godt humør.
 
Forårsmødet i april blev afholdt hos Supra i Visby, med rigtig mange besøgende, stor tak til Dennis og Gitte, der havde bestilt pølsevogn, og sørget for både kaffe, kage og andet mundgodt.
 
Klubmesterskabet var som tidligere år usædvanligt spændende. Klubløbende blev i år kørt på Als, Kohberg løbet blev kørt fra Haderslev ned omkring Tørningmølle og mod Bolderslev, der blev kørt omkring Aabenraa, igen en tur fra Haderslev og sidste løb blev kørt omkring Gram.
 
Klubmester blev i år igen Jørn Madsen og Per Rosenvinge, med Ida og undertegnede på 2. pladsen samt Rasmus, min søn på 3. pladsen. ”Vadehavsløbet” blev vundet af Hans Kragh fra Toftlund. Det er lidt træls, at der desværre ikke har deltaget lige så mange til de forskellige løb, som der plejer, i alt har kun 44 køretøjer været til start i 2016. Vi håber at deltagerantallet vil stige i 2017, de der ikke har prøvet det, skulle virkelig prøve, de går absolut glip af noget, for det er faktisk rigtig morsomt, og vi kommer steder hen hvor langt de fleste aldrig har været før, og måske heller aldrig kommer tilbage til uden vejledning.
 
Der skal her lige lyde en stor tak til de personer der har arrangeret klubmesterskabsløbene. Samt et stort tillykke til vinderne.
 
Det arrangement der samler flest besøgende i 2016, var igen det store ”Åbent hus på Tønder Flyveplads”, hvor vi igen havde et fortræffeligt samarbejde med Tønder Flyveklub. Temaet i år var bilmærket Opel, og der var vel omkring 50 – 60 forskellige Opel modeller på pladsen. Besøgstallet var omkring et par tusinde, og omkring ca. 250 biler. Esbjerg Motor Veteran klub, samt vores venner fra Süderbrarup kom ligeledes forbi til dagens arrangement. Der var som sædvanlig flyveture, pølser, kage og kaffe på pladsen, samt forskellige udstillere. OK benzin, som er en vores store sponsorer – var også på pladsen, og de var rigtig godt tilfreds med det store fremmøde.
 
Efter at Bent Jessen havde valgt at stoppe med at arrangere Englændertræf i Løgumkloster, blev dette træf overtaget af Handelsstandsforeningen i Løgumkloster. De spurgte bl.a. Tønder Veteran Klub, Als Veteranbil Klub, Jaguar klubben, Dansk Veteranbil Klub og Rootes klubben om hjælp, alle sagde ja, og englændertræffet blev afholdt med stor succes igen i 2016, og vil også blive afholdt i år.
 
Så vil jeg lige nævne nogle af alle de arrangementer, hvor nogle af de mange ildsjæle vi har i Tønder Veteran Klub har haft en finger med i spillet.
 
Quindeturen, besøg i Angln, oldtimertræf i Bolderslev, besøg hos Niels Jessen i Gråsten, det ”store kageeventyr” hos Emmerlev Camping, Toftlund ”open by night”, det store træf i Varnæs med over 200 køretøjer.
 
Der blev i 2016 afholdt en del klubaftener i klublokalerne på flyvepladsen, og her må jeg sige, at ganske enkelte aftener har været godt besøgt, men for det meste kommer der for få, og det er vi en smule kede af, for vi har det faktisk rigtig hyggeligt.
 
”Spark dæk aftenerne” har desværre heller ikke rigtig haft den store succes i år, ligesom vi tidligere har haft. Så vi prøver her i 2017 om vi igen kan komme ned og holde på torvet i Tønder igen, hvor vi til dato har haft den største tilslutning, både af deltagere og gæster.
 
Til vores fredagstræf i Hjordkær må det dog konstateres, at her kan der ikke klages over besøgstallene, der kommer ca. 60 – 80 køretøjer hver gang, så vi er en smule misundelige herude vestpå.
 
Julefrokosten var igen i år planlagt af Gunta og Lynge og blev afholdt i klublokalerne, dog synes arrangørerne at deltagerantallet godt kunne blive en del større, men de der deltog manglede efter sigende ikke noget, hverken af højt humør eller andet. Så de prøver igen i 2017 at arrangere denne hyggelige aften, og håber så på større deltagelse.
 
Generelt må vi desværre konstatere at mange af klubbens egne initiativer ikke har kunnet tiltrække den helt store opbakning. Måske gør vi det ikke godt nok, måske gør vi det forkert, så både ledelsen og arrangementsudvalget vil derfor hilse det særdeles velkomment, hvis der blandt de tilstedeværende samt blandt klubbens øvrige medlemmer skulle være gode ideer til andre initiativer eller måder at gøre tingene på. Ethvert forslag skal være velkommen.
 
 
Her til slut vil jeg lige takke de forskellige.
 
Det har været et stort arbejde med den nye hjemmeside, og jeg vil lige starte med at takke Per Rosenvinge og Dres Callesen med at få hjemmesiden sat på skinner og jeg håber i synes om den.
Tak til Henrik Holm for de flotte arrangementer syd for grænsen og ikke mindst Jørn Madsen for afholdelse af fredagstræf i Hjordkær.
 
Tak til Hanne Frisk og Mette Pørksen for afholdelse af Quindeturen. Henrik Grau for at arrangere det store oldtimer træf i Varnæs. Tina Lorenzen for at skrive mange artikler til klubbladet og naturligvis ”Mundgodt”. Stor tak til Jønne Marcussen, Bent Drøhse, Steffen Andersen og Lynge Varisbøl for at afholde vores klubaftener gennem hele sæsonen, og en kæmpe tak til arrangements- udvalget for igen i år at afholde de mange arrangementer.
 
Gunta Varisbøl, skal have en stor tak for at vores klublokaler altid ser pæne og præsentable ud. Samt sammen med Lynge at afholde årets julefrokost.
 
Tak til Steffen Andersen – vores trofaste pedel – som sikrer, at vi har proviant nok i klubhuset, og at ”pladsen” altid i pæn og nydelig stand.
 
Tak til Marinus Thiedemann Jensen – der igen i 2016 har været en uvurderlig støtte med hensyn til de offentlige medier.
 
Tak til Hans-Erik Arens og Dres Callesen for det store arbejde med at lave vores klubblad og vores årskalender.
 
Tak til ikke mindst – Vagn Altmann for at holde styr på medlems til- og afgange mm og Lynge for jobbet som kasserer.
 
Til sidst skal der lyde en stor tak til alle medlemmer og sponsorer for den store opbakning i det forgange år, og til sidst vil jeg takke bestyrelsen for et stort stykke arbejde i 2016.
 
Jeg håber 2017, må blive et lige så godt og spændende år for Tønder Veteran Klub, samt at flere vil bakke op om det store arbejde, der bliver lagt i vores klub.
 
Jeg vil gerne takke for de sidste 2 år i bestyrelsen – hvor der er sket en del – bl.a. den nye tilbygning af klubhuset – og hvor vi nu har god plads til at afholde forskellige arrangementer.
 
Det har været et par gode år – men på grund af, at det er en tidskrævende post, synes jeg ikke, at jeg har den fornødne tid. 
 
Jeg synes nu, at tiden er inde, at jeg vil overlade ”pladsen” til en anden.
 
Tak.
Søren Johannsen