Tønder Veteran Klub anno 2005


NSU Quickly

NSU Quickly 23
Årgang 1963